Solceller - Så här fungerar det !

En solcell är ca 15x15cm och består av dopat kisel. När solen lyser frigörs elektroner mellan fram- och baksidan och en elektrisk ström bildas. Solcellerna seriekopplas, vanligtvis 60st (260W) eller 72st (315W) till paneler. 20-25st paneler seriekoppas till slingor med spänning upp till 900V, slingorna kopplas in i en växelriktare. Växelriktaren gör om likströmmen från solcellerna till växelström som leds vidare in i din el-central. Strömmen används först och främst inom fastigheten, om din förbrukning är lägre en solcellsproduktionen säljer du överskottet till ditt el-bolag, om din förbrukning är högre behöver du köpa el.

Solenergisäsongen i Sverige.

Från mars till oktober genererar din solcellsanläggning ca 90-95% av den totala årsproduktionen, detta innebär att du under sommaren behöver sälja överskottsel och under vintern behöver köpa el. Med de stödsystem som finns idag får du lika mycket betalt för den el du säljer på sommaren som den el du köper på vintern kostar. ( ca 1,20:-/kWh)

För mer info klicka på ekonomi i menyn

Väderstreck

Tak i syd är bäst men sydost och sydväst är nästan lika bra, även flacka tak i ost och väst fungerar bra.


Taklutning

Optimal taklutning i Sverige är ca 40gr men alla lutningar mellan 15-60gr är nästan lika bra. Även platta tak fungerar, men solcellerna bör vinklas upp ca 10gr så att vatten och smuts lättare rinner av.( se installationer).

Det är billigare att sätta upp lite fler solceller på taket än att bygga ställningar med optimal vinkel.

Lika mycket sol som norra Tyskland

Tyskland är det landet i Europa som har störst andel solceller installerat per invånare. Södra Sverige upp till dalarna och längs kusterna har lika stor solinstrålning som norra Tyskland.

Skugga

Skuggning av solceller påverkar produktionen betydlig mer än väderstreck och takvinkel.  Undvik skuggor om du kan, speciellt mitt på dagen mars - oktober. Skugga tidig förmiddag eller sen eftermiddag  påverkar anläggningens produktion ganska lite. Vi erbjuder även Solaredge växelriktare där paneler förses med optimerare som maximerar produktionen från varje ensklid panel. Vid eventuell skuggning är det endast de skuggade panelerna som går ner i produktion, övriga paneler påverkas ej.

Snö

Då antalet soltimmar under november - februari är väldigt få tappar man väldigt lite produktion på grund av snö, normalt sett lönar det sig inte att borsta bort snön från solcellerna.