Solcellsspecialisten AB

är grundat av Torbjörn Friberg som har mångårig erfarenhet inom solenergi och har projek- terat och levererat mer än 100 solcellsanläggningar.

Vad erbjuder vi ?

Mångårig erfarenhet, vi vet vad som fungerar.

Vi erbjuder väl beprövade kvalitetsprodukter som maximerar el-produktionen/ investerad krona.


Från idé till färdig anläggning

Vi hjälper dig i hela processen allt från ansökningar om stöd och bygglov till montage, el-installation och idriftsättning av färdig solcellsanläggning.Vi utgår från

din elförbrukning, måtten på dina takytor och designar en anläggning efter dina behov och förutsättningar.


Lokala installatörer

Vi jobbar med lokala montagepartners som har

mångårig erfarenhet av solcellsmontage och kan

erbjuda besök på plats för kontroll av takets mått och konstruktion.

Trygghet

Som kund till oss kan du känna dig trygg med din investering.

Vi jobbar med välrenommerade leverantörer av kvalitetsprodukter som är i det närmaste underhållsfria.

Skulle några fel mot all

förmodan uppstå kan dessa snabbt avhjälpas av våra Svenska servicepartners.


Garantier

Våra paneler har 25 års effektgaranti och 12års produktgaranti, växelriktare har 7-12 års produktgaranti. Livslängden på panelerna är ca 35-40år och på växelriktaren ca 20-25 år.