Vårt sortiment

Vi erbjuder väl beprövade kvalitetsprodukter som maximerar el-produktionen/ investerad krona. Beroende på hur dina takytor ser ut rekommenderar vi olika typer av utrustning.


Växelriktare

Vi har valt att jobba med 2 leverantörer, Fronius och Solaredge. Fronius tillverkar strängväxelriktare och Solaredge tillverkar växelriktare med optimerare. Med optimerare maximeras elproduktionen från varje enskild panel, vid eventuell skuggning påverkas inte övriga paneler.


Skuggning / flera takytor

Har du tex flera takytor i olika väderstreck eller olika föremål som skuggar taket rekommenderar vi Solaredge som hanterar skuggning och ger upp till 25% mer el-produktion. Har du däremot 1-2 takytor utan skugga rekommenderar vi Fronius strängväxelrikare som ger ett lägre inköpspris.


Följa anläggningens produktion

Både Solaredge och Fronius erbjuder kostnadsfritt möjligheten att följa anläggningens produktion via dator eller smartphone. Det enda som krävs är en internetanslutning.

Du kan även se aktuell produktion samt historik i växelriktarens display.


Solceller

Som standard erbjuder vi polykristallina paneler vilka ger mest elproduktion/ investerad krona. För dig med ett svart tak som önskar en diskret installation erbjuder vi även helsvarta monokristallina paneler. Från Koreanska LG erbjuder vi premiumpaneler, som ger 15-25% mer elproduktion från samma yta. Detta gör det möjligt att maximera el-produktion från en begränsad takyta.


Montagesystem

Vi har montagsystem för de flesta taktyper: tegel, plåt, papp, valet av system beror på hur infästning kan ske. Vi använder oss av de mest välrenomerade leverantörerna i branschen såsom Schletter, Renesol och K2. För platta papptak erbjuder vi ballast system från Aerocompact utan penetration av ytskicktet. Aerocompact finns i 2 utföranden 10gr syd eller 10gr öst/väst.


Trygghet / Garantier

Som kund till oss kan du känna dig trygg med din investering. Våra välrenommerade leverantörer erbjuder kvalitetsprodukter som är i det närmaste underhållsfria. Skulle några fel mot all förmodan uppstå kan dessa snabbt avhjälpas av våra Svenska servicepartners. Våra paneler har 25 års effektgaranti och 12års produktgaranti, växelriktare har 7-12 års produktgaranti. Livslängden på paneler är ca 35-40år och på växelriktare ca 20-25 år.