Elcertifikatsmätare

Anläggningar som producerar förnyelsebar el kan få ut elcertifikat under de första 15 åren av driften. värde ca 0,15-0,25:-/kWh.

Hitintills är det nästan bara vindkraftsanläggningar som utnyttjat denna möjlighet pga tidsödande administration för att rapportera och sälja el-certifikat. Nu finns en lösning på detta genom en el-certifikatmätare som är utvecklad av Emulsionen ek-förening i samarbete med Chalmers tekniska högskola. Mätaren rapporterar hela din elproduktion till energimyndigheten, ( även den del du använder själv). Emulsionen administrerar försäljning av el-certifikat och pengarna betalas ut en gång per åt direkt på ditt bankkonto.


( klicka på bilden för att ladda ner broschyr)