Solaredge löser skuggproblem, upp till 25% mer energi

Varje panel är kopplad till en optimerare.

Optimerare seriekopplas och ansluts i en Solaredge växelriktare.

Fördelen med Solaredge är:

  • El-produktionen från varje enskild panel maximeras, vid eventuell skuggning påverkas inte övriga paneler. Upp till 25% mer elproduktion.


  • Bättre utnyttjande av tak, fler paneler kan monteras på samma takyta. Takytor med olika lutning och väderstreck kan anslutas till samma slinga i samma växelriktare.


  • Du kan följa el-produktionen från varje enskild panel, om fel skulle uppstå kan dessa snabbt åtgärdas, (klicka här för info).


  • Elsäkerhet, när växelriktaren är avslagen ger varje panel endast 1v vilket innebär max 50v på taket, i traditionella system kan paneler inte stängas av vilket innebär ca 1000v.

Fronius SYMO

Fronius tillverkas i Österrike och erbjuder ett brett sortiment av 3-fas strängväxelriktare. Som standard ingår en rad funktioner som du får betala extra för hos många tillverkare. Fronius erbjuder även en smartmeter som gör det möjligt att samtidigt se både din elproduktion och elkonsumtion.
* Fronius har 2 MPPT vilket innebär att du kan koppla in 2 tak med olika väderstreck till samma växelriktare, el-produktionen från varje enskilt tak maximeras separat.


**I Fronius finns ett inbyggt relä som du kan ställa in så att du istället för att mata ut överskottsenergi på nätet kan välja att först starta tex varmvattenberedare, poolvärmepumpar eller annan utrustning och därigenom öka din egenkonsumtion av solel.

  • Inbyggt datamanager kort med WIFI
  • Gratis tillgång till Fronius Solar webb
  • 2st MPPT*
  • Relä med smarta hus funktioner **
  • Smartmeter som tillbehör