Vill du ha minskad elräkning och 8-10% ränta på dina pengar ?

Har du elräkningar på 10.000-20.000:-/år och samtidigt pengar på banken till 0% ränta ?

Då kan du minska dina elkostnader och samtidigt få 8-10% ränta på dina pengar.

 

Så här går det till

Istället för att betala pengar till elbolaget köper du en solcellsanläggning som genererar el.

Anläggningen kostar mellan 130.000-180.000:- och ger ca 8-10% förräntning på investerat kapital. Efter ca 10år då anläggningen har betalt sig, kan du se fram emot ytterligare

25-30år gratis el. Ett tak på ca 40-80m2 ger el som är värd ca 10.000-15.000:-/år.

Kontakta oss, vi hjälper dig i hela processen från idé till färdig anläggning.


Microproducent

När du skaffar en solcellsanläggning blir du microproducent av El. Som microproducent:


  • betalar du ingen energiskatt eller moms på den elen du säljer till ditt Elbolag.
  • får du inte producera mer el än vad du förbrukar.
  • får du installera in anläggning på max 43,5kW, 63A säkring.


Ersättningar och stöd för microproducenter

Som solelsproducent finns följande ersättningar/stöd.


  • Solcellsbidrag, 20% av investeringskostnaden privatpersoner, 30% företag
  • Försäljning överskottsel, de flesta el-bolag erbjuder spotpriset 0,30- 0,40:-/kWh
  • Skatteavdrag med 0,6:-/kWh för utmatad överskottsel
  • El certifikat, ca 0,20:-/kWh, gäller för hela el-produktionen
  • Nätnytta ca 0,07:-/kWh, erhålles från nätbolag


Detta innebär att du får betalt ca 1,2:-/kWh för den el du säljer.

Vid summering av elräkningen kommer de flesta fram till ett inköpspris på ca 1,2 -1,50:-/kWh.

Slutsats: oavsett om du använder elen själv eller säljer den är den värd ca 1,2:-/kWh.


Exempel

En anläggning på 10kW upptar ca 70m2 takyta och ger ca 10.000kWh x1.2= 12.000:-/år vid

ett inköpspris på ca 170.000 - 20% bidrag = 136.000:-. 136.000/12.000 = ca 11 års pay-off tid, eller ca 9% förräntning med nuvarande energipriser.

Prisutveckling och  installerade system

Priserna på solceller har från 2010 till 2013 minskat till 1/3-del och har därefter stabiliserats på nuvarande nivå. Många fastighets-ägare i Sverige har upptäckt att det är lönsamt med solceller och antalet installationer har de 3 senaste åren fördubblats varje år.