Solceller från idé till färdig anläggning

Vi hjälper dig i hela processen allt från ansökningar om stöd, bygglov till montage,

el-installation och idriftsättning av färdig solcellsanläggning. Vi utgår från din el-förbrukning, måtten på dina takytor och designar en anläggning efter dina behov och förutsättningar.


1. Planeringsunderlag

Tillsammans fyller vi i ett planeringsunderlag där vi sammanställer alla nödvändiga uppgifter. I många fall kan vi med utgångspunkt från adressen via flygfoto mäta upp tak och gå igenom övriga förutsättningar.


2. Takplan

Vi ritar upp ditt tak och planerar in optimalt antal solcellspaneler med hänsyn till

din elförbrukning, skuggning, skorstenar, takfönster och andra detaljer som begränsar anläggningens storlek. Vår målsättning är att designa en solcellsanläggning som ger ett symmetriskt, stilrent intryck där elproduktionen maximeras och i möjligaste mån gör våra kunder självförsörjande på el. Takplanen ger antal paneler, solcellsarea, total effekt samt uppskattad produktion/år. Vi designar även anläggningen så en framtida utbyggnad underlättas.


3. Offert

Med utgångspunkt från takplan och planeringsunderlag tar vi fram en offert där förväntad el-produktion och kostnader är specificerade.

I samband med beställning kan vi om du önskar erbjuda besök på plats för kontroll av takets mått, utförande, växelriktarens placering och anslutning till El-central.


4. Order/Leverans/Installation

Vid beställning skickas ett ordererkännande där det tydligt framgår vad som ingår i leverans samt vad som eventuellt tillkommer. Utrustningen skickas direkt till dig från våra leverantörer veckan innan installation. Fraktföretaget ringer dig och kommer överens om lämplig dag för leverans. Montören ringer dig veckan innan montage, kontrollerar att samtliga detaljer är levererade och bokar in lämplig dag för montaget

( vanligtvis tar montaget ca 2-3 arbetsdagar). När montaget är färdigt provstartar montören anläggningen och kontrollerar att allt fungerar som det ska. I samband med detta går han även igenom anläggningens funktion tillsammans med dig.


5. Anmälan till nätbolag

Innan installation gör elektriker en föranmälan till nätbolag och efter installationen

en färdiganmälan. Därefter byter ditt nätbolag kostnadsfritt ut din elmätare till en som mäter i båda riktningarna. Obs viktigt !, starta inte anläggningen utan att mätare är utbytt annars riskerar du att bli debiterad för överskotts el som du matar ut på nätet.


Övrigt du behöver tänka på


Val av elbolag

Du ska även välja elbolag för försäljning av överskotts el. I vissa fall är din nätägare även elbolag och kan erbjuda ett bra avtal, i andra fall är det bättre att välja elbolag separat. De flesta elbolag erbjuder microproducenter att köpa överskottsel för spotpriset

0,30-0,40:-/kWh andra upp till 1:-/kWh ( klicka här för att ladda ner lista på EL-bolag).


Bygglov

I vissa kommuner krävs bygglov för installation av solceller, kolla med din kommun vad som gäller i ditt område. Kontakta oss så hjälper vi till med ansökan.


Solcellsstöd

Solcellsstöd kan beviljas med 20% av kostnaden för privatpersoner och 30% för företag inklusive montagekostnad. Det brukar ta mellan 1 till 2 år att få solcellsstöd. Många installerar solceller och får bidraget i efterskott. Ansökan behöver dock skickas in innan projektet påbörjas. Vi hjälper dig att fylla i ansökan och rekommenderar att skicka in den så snart som möjligt. I nuläget har riksdagen beslutat om 1,4 miljarder kr i Solcellsstöd för perioden 2016-2019 med 225milj 2016 och 390 milj/år fram till 2019.


ROT avdrag

Som alternativ till solcellsstöd kan du få ROT-avdrag. Enligt Skatteverket kan arbets-kostnaden schablonmässigt beräknas till 30 procent av totalkostnaden inklusive moms. Skattereduktionen är från och med 2016 30% av detta belopp.

Dvs 0,3x0,3= 9% av totalkostnaden.Du kan inte få både solcellsstöd och ROT-bidrag.

Klicka på bilden för att ladda ner planeringsunderlag

Klicka på bilden för att ladda ner ansökan solcellsstöd